Aparatur

Drs. I Dewa Ketut Sueta Negara
Drs. I Dewa Ketut Sueta Negara
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Nama:
Drs. I Dewa Ketut Sueta Negara
NIP:
19680404 199403 1 015
Pangkat/Golongan:
Pembina Tk I / IV/b
Jabatan:
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
I Wayan Mustika, SP
I Wayan Mustika, SP
Sekretaris
Nama:
I Wayan Mustika, SP
NIP:
19660814 198710 1 002
Pangkat/Golongan:
Pembina / IV/a
Jabatan:
Sekretaris
Drh. Ni Made Candrawati
Drh. Ni Made Candrawati
Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Nama:
Drh. Ni Made Candrawati
NIP:
19731028 200701 2 024
Pangkat/Golongan:
Pembina / IV/a
Jabatan:
Kabid Perikanan
Luh Ketut Eka Susanti, SE, M.A.P
Luh Ketut Eka Susanti, SE, M.A.P
Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
Nama:
Luh Ketut Eka Susanti, SE, M.A.P
NIP:
19770816 200803 2 001
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Kabid Ketahanan Pangan
I Made Sutapa, A.Md., S.Sos
I Made Sutapa, A.Md., S.Sos
Kepala UPTD Perbenihan Perikanan
Nama:
I Made Sutapa, A.Md., S.Sos
NIP:
19710525 200003 1 005
Pangkat/Golongan:
Penata / III/c
Jabatan:
Kepala UPTD Perbenihan Perikanan
Ni Kadek Sumarni, SE
Ni Kadek Sumarni, SE
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Nama:
Ni Kadek Sumarni, SE
NIP:
19680311 199303 2 005
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Komang Widiantara, SE
Komang Widiantara, SE
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Nama:
Komang Widiantara, SE
NIP:
19760409 201101 1 001
Pangkat/Golongan:
Penata / III/c
Jabatan:
Perencana Ahli Muda
Doni Harsana Putra, SP
Doni Harsana Putra, SP
Kasi Kerawanan Pangan
Nama:
Doni Harsana Putra, SP
NIP:
19750513 200604 1 006
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Sofiatul Kamillah, S.Hut
Sofiatul Kamillah, S.Hut
Kasi Ketersediaan Pangan
Nama:
Sofiatul Kamillah, S.Hut
NIP:
19800112 200604 2 006
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Kadek Sri Aryani R, SE., M.A.P
Kadek Sri Aryani R, SE., M.A.P
Kasi Distribusi Pangan
Nama:
Kadek Sri Aryani R, SE., M.A.P
NIP:
19760907 201101 2 004
Pangkat/Golongan:
Penata / III/c
Jabatan:
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Ni Wayan Kastini, SH
Ni Wayan Kastini, SH
Kasi Keamanan Pangan
Nama:
Ni Wayan Kastini, SH
NIP:
19650219 199303 2 005
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Ni Kadek Yeni Utari, SH
Ni Kadek Yeni Utari, SH
Kasi Konsumsi Pangan
Nama:
Ni Kadek Yeni Utari, SH
NIP:
19800301 200701 2 024
Pangkat/Golongan:
Penata Muda Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Dewa Ayu Putu Trisna Dewi, SP
Dewa Ayu Putu Trisna Dewi, SP
Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Nama:
Dewa Ayu Putu Trisna Dewi, SP
NIP:
19730414 200003 2 005
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Inung Maslukhatul Fauzyah, S.Pi, MIL
Inung Maslukhatul Fauzyah, S.Pi, MIL
Kasi Perikanan Tangkap
Nama:
Inung Maslukhatul Fauzyah, S.Pi, MIL
NIP:
19791008 200604 2 009
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Lestari Handayani, S.Pi
Lestari Handayani, S.Pi
Kasi Perikanan Budidaya
Nama:
Lestari Handayani, S.Pi
NIP:
19730223 200501 2 009
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Akuakultur
Ni Made Purnami, S.Pi
Ni Made Purnami, S.Pi
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Nama:
Ni Made Purnami, S.Pi
NIP:
19831022 200604 2 010
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I / III/d
Jabatan:
Analis Hasil Perikanan
I Made Sidar, SP
I Made Sidar, SP
Kasubag TU pada UPTD Perbenihan Perikanan
Nama:
I Made Sidar, SP
NIP:
19651231 199003 1 118
Pangkat/Golongan:
Penata / III/c
Jabatan:
Kasubag TU UPT Perbenihan Perikanan